سونا بخارتیپ 1تیپ 2تیپ3تیپ 4تیپ 5تیپ 6
ابعاد بر حسب cm95*17095*17095*17095*17095*17095*170
وان و اتاق دوشدارددارددارددارددارددارد
شیرآلاتدارددارددارددارددارددارد
دوش ثابت و متحرکدارددارددارددارددارددارد
جکوزینداردنداردندارددارددارددارد
ماساژور پاندارددارددارددارددارددارد
هیدروشاورندارددارددارددارددارددارد
سیستم صوتی و تلفننداردداردداردندارددارددارد
سیستم روشناییندارددارددارددارددارددارد
تهویهندارددارددارددارددارددارد
سونا بخارندارددارددارددارددارددارد
کلید محافظ جاننداردندارددارددارددارددارد
شیشه رنگینداردنداردنداردنداردندارددارد
تلویزیوننداردنداردنداردنداردندارددارد

مشخصات محصول

سونا بخا بارسلون (Balcelon)

زرین آب همیشه دیدار با شما

پشتیبانی و فروش

021-43014