جکوزیتیپ 1تیپ 2تیپ 3تیپ 4
شاسی فلزیدارددارددارددارد
شیرآلاتقابلیت انتخابقابلیت انتخابدارددارد
پنل بغلقابلیت انتخابقابلیت انتخابقابلیت انتخابقابلیت انتخاب
پنل جلودارددارددارددارد
زیرسریدارددارددارددارد
چراغ هالوژنندارددارددارددارد
سیستم صوتی و تلفننداردندارددارددارد
تلویزیوننداردنداردندارددارد
جت کفقابلیت انتخابقابلیت انتخابقابلیت انتخابدارد
جت های اصلیدارددارددارددارد
کلید محافظ جانندارددارددارددارد
پمپدارددارددارددارد

مشخصات محصول

جکوزی پرینس 180 (Prince 180 )

زرین آب همیشه دیدار با شما

پشتیبانی و فروش

021-43014