جکوزیتیپ1تیپ2تیپ3تیپ4
شاسی فلزیدارددارددارددارد
شیرآلاتقابلیت انتخاب قابلیت انتخابدارددارد
پنل بغل قابلیت انتخاب قابلیت انتخاب قابلیت انتخاب قابلیت انتخاب
پنل جلودارددارددارددارد
زیرسریدارددارددارددارد
چراغ هالوژنندارددارددارددارد
سیستم صوتی و تلفننداردندارددارددارد
تلویزیوننداردنداردندارددارد
جت کفقابلیت انتخابقابلیت انتخابقابلیت انتخابدارد
جت های اصلیدارددارددارددارد
کلید محافظ جانندارددارددارددارد
پمپ آبدارددارددارددارد

مشخصات محصول

جکوزی پریستیلا

زرین آب همیشه دیدار با شما

پشتیبانی و فروش

021-43014