سونا بخارتیپ 1تیپ 2تیپ 3تیپ 4تیپ 5
ابعاد بر حسب cm95*9595*9595*9595*9595*95
اتاق دوش و زیردوشیدارددارددارددارددارد
شیرآلاتدارددارددارددارددارد
دوش ثابت و متحرکدارددارددارددارددارد
ماساژور پاندارددارددارددارددارد
هیدروشاورندارددارددارددارددارد
سیستم صوتی و تلفننداردداردندارددارددارد
سیستم روشناییندارددارددارددارددارد
تهویهندارددارددارددارددارد
سونا بخارنداردندارددارددارددارد
کلید محافظ جاننداردندارددارددارددارد
شیشه رنگینداردنداردنداردندارددارد
تلویزیوننداردنداردنداردندارددارد

مشخصات محصول

سونا بخار وین (Wien)

زرین آب همیشه دیدار با شما

پشتیبانی و فروش

021-43014